Mórtas Ceantair

Comórtas uile-Éirinn is ea Mórtas Ceantair, a thugann aitheantas do na feabhsúcháin a dheineann na pobail áitiúla chun mórtas a chothú ina gceantair féinigh. Díríonn an comórtas ar dhaoine ag comhoibriú chun gach a bhfuil go maith ina gceantar a fheabhsú, agus sásamh a bhaint as. 

Tá an comórtas fé chúram Comhair na hÉireann i bpáirt le Fóram Stiúrtha na nÚdarás Áitiúil, arna bhfuil oifigí ón dá thaobh den tír.

Is iad an tÚdarás Áitiúil a ainmníonn grúpaí agus déantar amhlaidh i gCiarraí tar éis próisis mholtóireachta Ghradaim Phobail Chiarraí. Nuair a roghnaítear grúpa chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo, Mórtas Ceantair, is ionadaithe thar ceann Chiarraí ansin iad sa chatagóir sin.  Tá móran oibre leis an rannpháirtíocht sa chomórtas agus ní mór don ngrúpa pobail a bheith sásta tabhairt fé.

Bhí na grúpaí seo leanas ionadaithe Chiarraí i 2013. Cathair Dónall, Cill Chuimín, Tairbeart, Cumann Cartlainne Chill Orglan agus Féile Thóstal Dairbhre. 

Deineadh an moltóireacht thar trí lá ag tús mí Iúil agus chuaigh na h-iontrálaithe uilig i bhfeidhm go mór na moltóirí. Bronnfar na Gradaim i nDoire Cholmcille ar an 16ú Samhain amach romhainn.

Tuilleadh eolais:   http://prideofplace.cooperationireland.org/

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image