Seachtain na Bithéagsúlachta

Oidhreacht Nádúrtha Chiarraí a Cheiliúradh

Seachtain na Bithéagsúlachta, Satharn 20 Bealtaine - Domhnach 28 Bealtaine 2017.

http://kerryheritage.ie/

 

Déan éagsúlacht álainn iontach oidhreacht nádúrtha Chiarraí a cheiliúradh - idir phlandaí, ainmhithe agus tírdhreach.  Bí linn, do shraith cainteanna, siúlóidí agus laethanta thart faoin gcontae chun bithéagsúlacht Chiarraí a cheiliúradh! Beidh siúlóidí ialtóga, laethanta spraoi do theaghlaigh, siúlóid bláthanna fiáine, cruthú gnáthóige don ghabhlán gaoithe, scannáin agus ceol, turasanna báid agus a lán eile!!

Tá na himeachtaí ar oscailte do chách.

Ní foláir áit a chur in áirithe do chuid de na himeachtaí agus tá cuid acu oiriúnach do leanaí (daoine fásta in éineacht leo ag gach imeacht).

Breis eolais ar fáil ó Cathy Fisher, Comhairle Contae Chiarraí ag 066 7183521 nó seol ríomhphost: cathy.fisher@kerrycoco.ie  

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie