Comhairle le teagmháil le h-Iarrthóirí fé phóstaeirí ar chomharthaí bóithre

Released: 30 Márta 2011

12/05/2009

 

Tá Comhairle Contae Chiarraí le dul i dteagmháil le hiarrthóirí sna toghcháin áitiúla agus na hEorpa chun iarraidh orthu aon phóstaeirí ar Chomharthaí Bóithre Tráchta a bhaint.

 

De réir Alt 95 d’Acht um Thrácht ar Bhóithre 1961, is coir é comharthaí nó póstaeirí a cheangal le pollaí nó comharthaí bóithre tráchta. In ainneoin sin, tá roinnt póstaeirí toghcháin crochta ar chomharthaí tráchta agus bóithre ag iarrthóirí ón 6ú Bealtaine i leith, tráth a ceadaíodh a leithéid. 

 

Beidh Comhairle Contae Chiarraí ag scríobh ag na hiarrthóirí ar fad ag meabhrú dóibh na póstaeirí a bhaint. Anuas ar sin, tá ráite le foireann bóithre na Comhairle Contae aon phóstaeirí ar chomharthaí tráchta bóithre a bhaint anuas. Is féidir le h-úinéirí na bpóstaeirí seo iad a fháil thar n-ais ach an costas bainte agus stórála a íoc. 

 

Tá comharthaí bóithre agus tráchta deartha sa tslí gur féidir le lucht tiomána iad a léamh, agus iad ag dul thar bhráid. Thig le póstaeirí toghcháin atá ceangailte le comharthaí bóithre cur isteach ar feiceálacht agus léamh na gcomharthaí, áfach.

 

I dteannta sin, molann Comhairle Contae Chiarraí d’iarrthóirí gan bratacha ná póstaeirí a chrochadh ar dhroichid, do choisithe ná carranna, mar gur féidir leo éirí scaoilte nó is féidir go mbeadh daoine ag cur as dóibh agus go dtitfidís anuas ar thrácht fé luas.

 

Tá an Chomhairle ag iarraidh ar iarrthóirí agus a gcuid ionadaithe a chinntiú nach mbeidh a gcuid póstaeirí ag cur as do thrácht ná coisithe ar bhóithre poiblí.

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image