Fáiltíonn an Méara roimh maoiniú bóithre €2.88m faoin Tionscnamh Fostaíochta

Released: 28 Meitheamh 2011

Fáiltíonn an Méara roimh maoiniú bóithre €2.88m faoin Tionscnamh Fostaíochta

Chuir an Méara Chiarraí, Clr. Pádraig Ó Laoithe fáilte roimh maoiniú breise d’fheabhsúcháin bóithre i gCiarraí, a fógraíodh inniu an 11/05/2011, mar chuid de Thionscnamh Fostaíochta an Rialtais.

De réir an Tionscnaimh Fhostaíochta a d’fhógair an tAire Airgeadais, Micheál Ó Núanáin TD, dáileadh €60m ar na Comhairlí Contae faoin Clár  Feabhsúcháin Bóithre. Mar chuid de sin, dáileadh €2.88m ar Chomhairle Contae Chiarraí do scéimeanna bóithre réigiúnacha & áitiúla. Is mar chuid de Chlár Infheistíochta 3 bliana na mBóithre a d’aithin Comhairle Contae Chiarraí na bóithre sin a bhfuil gá acu le maoiniú. D’fháiltigh Méara Chiarraí, an Clr. Pádraig Ó Laoithe roimh an maoiniú breise ag rá go mbeadh sé ina chabhair mhóir ar fud an chontae. “Tráth dá bhfuil na hÚdaráis Áitiúla fé bhrú agus buiséid ag laghdú gan stad, fáiltítear roimh fógraí mar seo, go háirithe leis an méid damáiste a deineadh do na bóithre le dhá geimhridh anuas” a dúirt sé.   

“Caithfear iomlán an airgid go h-áitiúil, os rud é go lorgaíonn Comhairle Contae Chiarraí a cuid ábhair ‘s trealaimh laistigh den chontae. De bharr sin, beidh an maoiniú breise ina bhuntáiste do sholáthróirí, chairéil agus oibreoirí innealra agus gléasra áitiúla.”

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

 

 

 

 

 

 

Uimhir Bhóthair 

Ainm Bóthair agus/nó Baile Fhearainn

Fad na hoibre (m)

Costas measta na hoibre

R-551

Crosaire Dhiortáin Íochtarach go Buailín Séar

1,400

257,000

L-7506

Gabhal na Tulaí Bige

1,000

58,000

L-6527

Crinny

1,300

56,700

L-4074

An Abhainn Mhór Thoir

1,200

98,400

L-8058

Crosaire na Mine Airde Buí - R561

1,500

42,188

L-3012

Crosaire Eanach Shíle Mór - Crosaire Barra Dubh

1,400

143,500

L-7509

Moing an Phúca

1,050

63,000

L-2032

Cnoc an Ánluig - An Tulaigh

1,200

179,000

L-7547

Garrán na Fuinseoige, Neidín

1,000

79,950

L-8207

Crosaire na nGoirtíní - L8061

266

21,812

L-3001

Béal Átha Málais - Lios Tré

1,400

142,500

R561

Eanach - Crosaire Ard Cánachta Thoir

700

81,513

R-569

Droichead an Phoill Gorm - Droichead Lua

1,600

235,681

R-553

Baile an Bhuinneánaigh go Lios Eiltín

2,000

352,500

R-563

Baile Uachtarach Theas go’n Cnoc  Riabhach

1,000

95,000

R-874-0

An Cuarbhóthar Thuaidh

300

48,000

R-566

Foilnageragh to Coomanaspig

1,400

146,000

R-577

Crosaire an Stáisiúin siar Bóthar Thrá Lí

420

102,900

R-569

Cill Eoghain, Neidín

1,200

257,349

R-549

Timpeallán Bhaile an Mhuilinn

850

108,500

R-551

Crosaire Bhuailín Séar go Crosaire Bhaile an Chleiméasaigh

2,000

246,800

R875-0

Sráid an Chaisleáin Uachtarach

215

38,700

R-561

Caisleáin na Mainge - Eanach

130

30,485

 

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ CAITEACHAS IOMLÁN 

 

2,885,477

 

 

 

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image