Suíomh Idirlín Adhlacthaí Chiarraí seolta ag an Méara

Released: 02 Lúnasa 2011

Tá breis agus 70,000 taifead adhlactha i gCiarraí curtha in airde ar shuíomh idirlín dhátheangach nua, rud a chabhróidh go mór leo siúd ag fiosrú fén a sinsear.

Sheol an Méara an suíomh idirlín www.kerrylaburials.ie go hoifigiúil Déardaoin an 28ú iúil in Áras an Chontae, suíomh a bhailíonn gach clár adhlactha poiblí i gCiarraí in eolaire amháin i bhfoirm scanta.

Tá sonraí breis agus 70,000 adhlacadh i gCiarraí ón naoú aois déag innéacsaithe, rud a thugann deis do dhaoine ar fud an domhain cuardach a dhéanamh de réir ainm, seoladh, dáta adhlactha agus reilige.  Tá léarscáileanna mionsonraithe ar an suíomh chomh maith do gach reilig phoiblí i gCiarraí.

Tionscnamh fíor thábhachtach é seo dóibh siúd ag fiosrú fé stair a muintire adúrt Méara Ó Buachalla, tionscnamh a rachaidh chun leas an chontae i gcás cuairteoirí a thagann anseo ar thóir a sinsear agus a n-áiteanna adhlactha.

“Cuimhnigh ar na céadta míle a d’fhág Ciarraí ar thóir oibre thar lear le cúpla céad bliain anuas” a dúirt sé.

“Anois tá a gcuid leanaí, garleanaí agus na glúinte leanaí scaipthe ina milliún fud fad an domhain. Daoine iad seo a aithníonn an tábhacht mór a bhaineann lena n-oidhreacht in Éirinn agus i gCiarraí agus atá gníomhach ag lorg a sinsear.

“Cabhróidh an suíomh idirlín seo go mór leo a sinsear a aimsiú, agus súil againn dá bharr breis cuairteoirí a mhealladh go Ciarraí ar thóir a sinsear agus a n-áiteanna adhlactha.”

Comhfhiontar é an tionscnamh seo idir Comhairle Contae Chiarraí agus grúpaí LEADER i gCiarraí: Forbairt Chiarraí Thoir agus Thuaidh, IRD Dhúiche Ealla, Páirtíocht Forbartha Chiarraí Theas agus Meitheal Forbartha na Gaeltachta.

Ghabh an Méara buíochas le Ceannasaí Airgeadais Chomhairle Contae Chiarraí, Seán Ó Conchúir, a raibh ról lárnach aige sa thionscnamh a chur i gcrích, agus a bheidh ag dul ar a shuaimhneas go luath.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image