Seirbhísí Custaiméirí

Tá Comhairle Contae Chiarraí tiomáinte le seirbhís éifeachtach d’ard chaighdeán a chur ar fáil dár gcustaiméirí uile. Pléifimid le gach saghas duine go cothrom cneasta agus gan leatrom. Tá ár gcuid custaiméirí i dteideal seirbhís chúirtéiseach, chairdiúil agus chabhrach. Tá d’aidhm againn déileáil go pras le gach ceist, le haird cuí ar phríobháideacht agus ar rúndacht. Cuirfimid rochtain do chách chun cinn in ár gcuid seirbhísí

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Geallaimid
(Size: 7 KB)

Foirm Ghearán nó Tuairimí
(Size: 29 KB)

Cairt Chustaiméara
(Size: 1,230 KB)

Acht um Míchumas 2005 Modh Déanta Gearán
(Size: 29 KB)

Acht um Míchumas 2005 Foirm Ghearáin
(Size: 44 KB)

Ombudsman

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image