Gnásanna Gearáin (Oifig an Ombudsman)

Más dóigh gur chaitheadh go mí-chothrom leat nó mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh a rinneamar maidir le do ghearán, tá lán-rogha agat teagmháil a déanamh leis an Ombudsman mar gheall air. De réir dlí, tig leis an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar aon ghníomhú riaracháin, ar aon ghnás eile, nó ar ró-mhoill nó faillí a rinneadh le linn duit a bheith ag déileáil linn. Cuireann an tOmbudsman seirbhís ar fáil saor in aisce, neamhchlaon agus neamhspleách, chun díospóidí a réiteach.

 

Chun chomhthadhall a dhéanamh linn:

 

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

 

Teil: LóGhlach 1890 223030

Teil: 01 6395600

Faics: 01 6395674

 

Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.gov.ie

Suíomh: www.ombudsman.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image