An Bhriogáid Oibríochta

Séard is brí le hOibríochta Dóiteáin na na hacmhainní a bhíonn ag an Údarás Dóiteáin chun dul i ngleic go tapaidh agus go héifeachtúil le dóiteáin agus le héigeandálaí ar fud an Chontae.  Ciallaíonn sé sin go mbíonn cuid áirithe de na hacmhainní agus líon oifigeach beartaithe roimh ré le dul amach láithreach, ag brath ar cé chomh dona is chomh leathan is a bhíonn an eachtra.  Deintear slógadh ar an dtoirt ar an bhfoireann comhrac dóiteáin agus ar na hinnill de réir gá. 

 

Cuireann an Roinn Dóiteáin/Éigeandála seirbhís iomlán ar fáil don phobal ó thaobh dóiteáin de, 24 a chloig, gach aon lá ó cheann ceann na bliana.  Is iad comhraiceoirí áirithíochta a sholáthraíonn an tSeirbhís Oibríochta; bíonn gairtheoir an duine acu agus freagraíonn siad an glaoch láithreach bonn chun brostú chuig an láthair tine.  I gceannas orthu siúd bíonn Oifigeach Stáisiúin i ngach stáisiún agus os a gcionn siúd arís tá duine a bhíonn láncháilithe go proifisúnta agus go teicniúil, sin é an Príomhoifigeach Cúnta Dóiteáin (Oibríochta).  Ina theannta san go léir, bíonn ar a laghad Oifigeach Sinsear amháin ar dualgas go ceann seachtaine chun cabhrú le bainistiú i gcás éigeandála. 

 

I Seirbhís Dóiteáin Chiarraí tá 10 gcinn de Stáisiúin ina bhfuil an trealamh iomlán a bhíonn riachtanach don chomhrac tine; bíonn  lucht Comhrac Tine réidh le slógadh i gcónaí 24 uair a chloig sna bailte móra seo a leanas:

        Trá Lí (Ceannáras)

        Cill Airne

        Lios Tuathail

        Oilean Chiarraí

        Cathair Saidhbhín

        An Daingean

        An Neidín

        Baile an Bhuinneánaigh

        Cill Orglan

        An tSnaidhm

 

Tá thart ar 100 comhraiceoirí áirithíochta ag Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála Chiarraí.  Ar an meán glaoitear orainn go thart ar 1 200 eachtra in aghaidh na bliana.  Don chuid is mó baineann na glaonna le Tinte Simléar, Aitinn agus Timpistí Bóthair. 

 

Bíonn scuainí áitiúla ar bhonn saorálach réidh le teacht amach sna sráidbhailte seo a leanas:

        Béal Átha Longfoirt

        Caisleán Ghriaire

        Tairbeart

 

Is saor in aisce a dheineann na foirne úd an obair ach cuireann Seirbhís Dóiteáin Chiarraí trealamh agus oiliúint ar fáil. 

 

 Tá Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála Chiarraí go maith in ann déileáil le héigeandálaí coitianta don chuid is mó.  Deintear athnuachan ar an dtrealamh chun é a choimeád ar chaighdeán den scoth.  Bíonn an trealamh seo a leanas ar na hinnill:

        Dréimirí

        Caidéil Uisce

        Goireas Anála & Fearas Teagmhasach

        Trealamh Aertharlaithe

        Córas Raidió Laimhe

        Soilsiú idir daingean & so-iompair

        Píobán & Craobhacha

        Línte Rópaí

        Leatháin Tarrthála

        Cultacha um Chosaint Cheimiceach

        Cúrán Comhrac Dóiteáin

        Úirlisí Beaga  

         Sáibh Shlabhraí

         Trealamh Garchabhrach

 

Tá dualgas reachtúil ar Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan atá suite i Stáisiún Dóiteáin Chathair Luimní na glaonna a stiúradh ní hamháin do Sheirbhís Dóiteáin Chiarraí ach d’Údaráis na Mumhan ar fad.  Bunaíodh Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan mí na Nollag 1992 agus ba chóir glaoch ar na huimhreacha éigeandála  999 nó 112 chun teacht air. 

 

Sonraí Teagmhála:

Dein teagmháil i ngach aon chás le:

Seirbhísí Dóiteáin

Stáisiún Dóiteáin

Balúnach

Trá Lí

Co. Chiarraí

 

Teil: (066) 71 23111

Faics. (066) 71 29433

 

Oscailte don Phobal:

Idir 09:00 agus 17:00 ó Luan go hAoine

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image