Cosc Dóiteáin

Is í an reachtaíocht a bhaineann go príomha le sábháilteacht ó dhóiteán i bhfoirgnimh na hÉireann ná An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981 (mar atá leasaithe ag an Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989; agus ag Cuid 3 den Acht um Cheadúnú Ócáidí Laistigh 2003).  

Leagann an tAcht seo dualgas ar gach duine i gceannas áitribh (ar an mórgóir áitribh a mbíonn rochtain ag an bpobal chucu):
• gach beart réasúnach a dhéanamh le bheith san airdeall ar dhóiteán tarlú san áitreabh sin  
• sábháilteacht daoine san áitreabh, i gcás dóteán tarlú, a chinntiú a mhéid is féidir sin le réasún.   
Cabhrú le daoine a gcuid freagrachtaí maidir le sábháilteacht a chomhlíonadh.  Tá sraith foilseachán sábháilteacht dóiteáin ag an Roinn Comhshaol, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil atá oiriúnach do réimse foirgneamh agus feidhmeanna éagsúla.  

Sábháilteacht Dóiteáin sa Bhaile

Sábháilteacht Dóiteáin agus Cosc Dóíteáin

Sábháilteacht ó Dhóiteáin Aitinn

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image