Ceadúnú agus na Seirbhísí Dóiteáin

Treoir is ea an chuid seo a leanas dóibh siúd a bheadh ag cur isteach ar cheadúnas d’áitreabh poiblí ach baineann sí chomh maith le ceadúnais atá cheana féin ann.  Ní treoir iomlán í seo, áfach, don bpróiseas ceadúnaithe ach cur síos ar an ról a bhíonn ag na Seirbhísí Dóiteáin sa phróiseas úd.  

Ceadúnú agus na Seirbhísí Dóiteáin
I gcaitheamh na bliana cuirtear an tSeirbhís Dóiteáin ar an eolas faoi na hiarratais a bhíonn os comhair cúirte ar cheadúnais d’áitribh phoiblí.  Agus fógra dá leithéid faighte ag an Údarás Dóiteáin iarrtar orthu cigireacht a dhéanamh ar áitribh agus ionadaíocht a bheith acu ag an éisteacht sa chúirt má bhíonn aon ghá acu le cur i gcoinne an cheadúnais.  Seo iad na saghsanna fógraí a fhaigheann an tÚdarás: 
• Deimhniú Cláraithe
• Ceadúnas Máil
• Ceadúnas Crannchuir
• Ceadúnas Ócáide
• Ceadúnas do Halla Rince Poiblí
• Aistriú Ceadúnais 
• Ceadúnas do Bhialann 
• Ceadúnas Dearbhaithe
• Aistriú Eatramhach

An Próiseas Ceadúnaithe

Peitriliam a Cheadúnú

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image