Sábháilteacht Dóiteáin sa Bhaile

Córais Deatach a Bhrath

Plean Éalaithe

Tuismitheoirí agus Feighlithe Leanaí

Conas Dóiteán a Sheachaint

Le Déanamh i gCás Dóiteáin

 

Córais Deatach a Bhrath

Is féidir córas do chadhnraí nó do chiorcaid leictreach a bheith agat chun deatach a bhrath.  Tá dhá shaghas aonad ann:  ianaithe agus optach agus is féidir an dá shaghas a chur in oiriúint dod chás féin sa bhaile.  Spreagtar aláram deataigh agus tine á thosnú, dá bhrí sin bíonn seans maith éalaithe ag daoine ach na haonaid a bheith suite san áit is fearr dóibh. 
 I ndáiríre, ba cheart aláram deataigh a bheith i ngach aon seomra seachas sa chistin agus sa seomra folctha, áit a bheidís ag imeacht gan chúis mar gheall ar chócaireacht agus ar níochán.  Ar a laghad ba cheart an bealach amach as na seomraí go léir a chlúdach.  I dtigh dhá stór nó os a chionn sin, ní mór aonad a chur ar gach léibheann.  I dtigh aon stór mar a bhfuil halla laistigh, ar a laghad bíodh aláram amháin sa halla. 
 Ní mór seiceáil a dhéanamh ar an gcóras aláram deataigh in aghaidh na seachtaine agus ní mór freisin na haláraim a ghlanadh go rialta chun go bhfeidhmeoidh siad go héifeachtúil in am an ghátair. 

 

Plean Éalaithe


Is minic a chuirtear am amú i gcás dóiteáin, go háirithe le linn oíche, toisc nach mbíonn aon phlean éalaithe ag daoine roimh ré.  Má bhuaileann an t-aláram, cinntigh ar dtús go bhfuil gach éinne ina dhúiseacht agus ullamh chun éalaithe.  Ná fan ag lorg maoine leat féin ach gluais ar aghaidh go dtí ionad cruinnithe mar a bheidh beartaithe roimh ré. Dún gach doras id dhiaidh gan bacaint le cúis an dóiteáin a lorg ach oiread.  Seiceáil doirse romhat ar eagla go mbeidís te. 
Chomh luath is tú lasmuigh san ionad sábháilte, cinntigh go bhful gach éinne i láthair.  Glaoigh ar an mBriogaid Dóiteáin ar fhón póca nó comharsain agus tabhair eolas cruinn dóibh faoin láthair.  Ná téir go deo ar ais sa tigh.  Is faoin lucht comhrac tine an méid sin más gá. 
Má bhíonn bac ar an mbealach éalaithe atá agaibh, bíodh plean eile agat.  Roghnaigh seomra cinnte ónar féidir éalú.  Dún an doras chun an deatach a chosc.  Cuir éadaí leapan nó eile ag bun an dorais agus glaoigh más feidir ar an mBriogaid Dóiteáin.  Más í fuinneog an bealach éalaithe, oscail í agus lig do dhuine fásta é féin a ísliú ó leac na fuinneoige.  Ná léim.  Is feidir an chuid eile den chlann a ligint síos ón bhfuinneog chéanna. 
Má bhíonn tú i sáinn in airde staighre, caithfear dul go seomra ónar feidir sibh a tharrtháil.  Lean an treoir thuasluaite ach oscail an fhuinneog agus tarraing aird ort fein trí ghlaoch ar chabhair. 

Tuismitheoirí agus Feighlithe Leanaí


De réir staitisticí cailltear an-chuid leanaí gan chúis de dheasca dóiteáin.  Is léir go mbíonn tarraingt aisteach éigin ag tine ar leanaí ach nach i gcónaí a thuigeann siad go bhfuil sí an-chontúirteach ar fad.  Ní thuigeann siad ach oiread cad ba cheart a dhéanamh i gcás tine sa bhaile.  
Cé go mínítear rialacha an bhóthair agus cúram fiacla, deintear faillí i gcúram sábháilteacht dóiteáin.  Caithfear a thuiscint go dtéann tine ó smacht go han-tapaidh ar fad;  go ngortaítear daoine go dona nó go bhfaightear bás gan mhoill dá dheasca.  Dá bhrí sin ní mór bunphrionsabail maidir le cosc dóiteáin a mhúineadh agus a chur ina luí ar leanaí.  

 

Conas Dóiteán a Sheachaint


• Ná bí ag súgradh go deo le lasáin ná le lastóirí.
• Inis do dhuine fásta má chíonn tú lasáin nó lastóirí caite thart in aon áit.  
• Ná bí ag súgradh go deo le coinneal lasta.
• Ná bí ag súgradh in aice tine ná téitheoir, ná fág éadaí ná bréagáin in aice leo ach oiread.  
• Ná caith aon rud ar thine oscailte.
• Ná bain le sreanganna leictreacha ná le soicéid.
• Ná cuir sorn ná tóstaer ar siúl gan duine fásta a bheith ag faire ort.  
• Fan amach ó chorcáin a bhíonn ar an iarta.  
• Ná cuir aon rud anuas ar théitheoirí ná ar shoilse.  
• Ná bí páirteach i dtine cnámh a lasadh gan duine fásta a bheith ag faire ort.  

 

Le Déanamh i gCás Dóiteáin  


Tá sé ríthábhachtach go mbeidh a fhios ag leanaí cad ba chóir a dhéanamh i gcás dóiteáin.  I ndáiríre d’fheadfadh leanbh do bheatha féin a shábháil.  
Cuir na horduithe seo a leanas agus an tábhacht a bhaineann leo ina luí ar na leanaí:  
• Má chíonn tú deatach glaoigh ar chabhair láithreach.
• Glaoigh ar dhuine fásta más feidir.
• Amach leat as an dtigh chomh tapaidh agus is féidir leat.
• Má bhíonn deatach ann, téir ag lámhacán ar an urlár, beidh an t-aer níos glaine ansan thíos.  Beidh gáis sa deatach a d’fhéadfadh cur isteach ort is tú ag smaoineamh nó fiú tú a mharú.  Má tá teileafón agat, glaoigh ar 999/112, iarr an tseirbhís dóiteáin, abair do sheoladh go mall soiléir.  Ar aghaidh leat ansan chuig ionad sábháilte lasmuigh den tigh.  
• Ná téir ar ais go deo isteach sa tigh ag lorg bréagán nó peataí.  Is í an bhriogáid dóiteáin a dhéanann é sin.  
• Má ta an slí amach blocálta, téir go dtí an seomra cinnte mar a bhfuil fuinneog, cuir rudaí thart ar an doras chun an deatach a chosc, oscail an fhuinneog agus bí ag screadaigh.  
• Ná téir go deo i bhfolach i gcófra ná faoin leaba.  Glaoigh ar chabhair agus rith leat go tapaidh.  
TUISMITHEOIRÍ: NÁ FÁG GO DEO NA LEANAÍ LEO FÉIN SA BHAILE  

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image