Údarás Rialaithe Foirgníochta faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 agus 2007 is ea Comhairle Contae Chiarraí agus cumhachtaí éagsula acu dá réir maidir le cigireacht, forfheidhmiú agus ionchúiseamh chun a chinntiú go gcomhlíontar na Rialacháin Fhoirgníochta agus na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta.


Ní hionann in aon chor Rialú Foirgníochta agus Forfheidhmiú Pleanála, rud a chintíonn go ngéilltear do na coinníollacha pleanála a bhaineann le haon fhorbairt.  
 

Léargas ar an Reachtaíocht Rialaithe Foirgníochta

Aidhmeanna na Rialaithe Foirgníochta

Dualgais na Rialaithe Foirgníochta

Na Rialacháin Fhoirgníochta

Fógraí Tosaigh

Deimhniú Sábháilteacht ó Dhóiteán

Deimhniú ar Áisiúlacht do Lucht Míchumais (DAC)

Feidhmiú Fuinnimh i bhFoirgneamh (BER)


Cumhachtaí ar Togra an Údarás Rialaithe Foirgníochta

Neamhghéilliúlacht agus Píonóis

Comhairle Ghinearálta do Thógálaithe agus do Lucht Ceannaithe Tithe

Ceisteanna Coitianta

Naisc Mholta

Foirmeacha Iarratais

Séanadh

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • valid css
  • wcag 1.0 AAA compliant
  • xhtml 1.0