Seachtain um Shábháilteacht Dóiteáin

Cad é Seachtaine Sábháilteachta Dóiteáin?

Gach bliain in aghaidh na seachtaine a ainmniú mar Seachtaine Sábháilteachta Dóiteáin chun aird a tharraingt ar shaincheisteanna sábháilteachta dóiteáin agus feasacht ar na contúirtí na tine go háirithe sa bhaile.

Bíonn Seachtain Sábháilteachta Dóiteáin ar siúl de ghnáth i mí Dheireadh Fómhair go luath.

 Stair na Seachtaine um Shábháilteacht Dóiteáin
Seachtain an-mhór is ea í i bhfeilire na seirbhísí dóiteáin ar fud an domhain.  D’eascair sí ón nDóiteán Mór i Chicago a tharla ar 8 Deireadh Fómhair 1871.  D’fhógair Iar–Uachtarán na Stát Aontaithe, Calvin Coolidge an chéad Seachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Dóiteáin i 1925 i gcuimhne orthu siúd a d’éag sa Dóiteán sin.  Ó shin i leith, leantar an nós céanna mí Dheireadh Fómhair i mórán tíortha ar fud an domhain.  Anois tar éis 138 mbliana, tá an teachtaireacht faoi shábháilteacht dóiteáin chomh tábhachtach is a bhí sí riamh. 
Is é téama na bliana so ná “Beatha a Shábháil trí Aláraim ag Feidhmiú”.

Aidhmeannna agus Spriocanna
Le linn Seachtain um Shábháilteacht Dóiteáin cuirtear deachleachtas chun cinn agus déantar iarracht ar an gcostas, idir phearsanta agus airgeadais, a leanann dóiteán a chur ina luí ar an bpobal.  Léirítear na fíricí úd trí imeachtaí agus gníomhaíochtaí éagsúla; leagtar béim ar chosc dóiteáin agus ar an dtábhacht a bhaineann leis sa bhaile agus sa láthair oibre.   

Tábhachtach na Seachtaine um Shábháilteacht Dóiteáin
Agus baol an-mhór dóiteain linn i gcónaí, ní hamháin do mhaoin agus áitribh ach don bheatha daonna, is mór an buntáiste í an tseachtain bolscaireachta seo a chuireann eolas agus oideachas ar an bpobal maidir le cúrsaí sábháilteacht ó dhóiteáin.  Is bocht an scéal é go bhfaigheann  46 dhuine ar an meán bás de dheasca tine sa tír seo in aghaidh na bliana.  Is sa bhaile  a tharlaíonn breis is 90% de na tragóidí úd, a leath díobh ag baint le leanaí óga agus le daoine scothaosta.  Is féidir a rá ná beadh na figiúirí chomh holc san ach breis eolais agus feasachta a bheith againn ar bhaol agus ar chosc dóiteáin.   

Na Teachtaireachtaí is Láidre
- tá tithe fós ann gan aon aláram deataigh (cuir suas ceann muna bhfuil sé agatsa), freisin cinntigh go mbíonn sé ag feidhmiú mar is cóir
- Is de dheasca deatach a análú seachas dó is mó a fhaightear bás i dtinte don chuid is mó 
- gheofá bás laistigh de thrí nóiméad den deatach a análú 
- caith cúpla nóiméad ag seiceáil an tsábháilteacht dóiteáin sa tigh, shábhálfadh an méid sin do bheatha i gcás dóiteáin. 

Eolas Breise:
http://www.firesafetyweek.ie/
 
Cosc Dóiteáin sa Bhaile agus Seicliosta Sábháilteachta   
- Roghnaigh bealach éalaithe
- Cinntigh nach gcuirtear bac ar bhealaí éalaithe agus go mbíonn teacht orthu go héasca, nach mbíonn doirse deacair le n-oscailt 
- Go mbíonn aláraim deataigh ag feidhmiú mar is cóir
- Go mbíonn caoi mhaith ar fhleisceanna leictreacha (ná bídís briste ná sceite)
- Ná bíodh fearas agus solas in aon pholl le chéile
- Ná bíodh aon fhleisc ag síneadh (faoi bhun brat urláir) ná san áit a mbeifear ag siúl orthu. 
- Fan sa chistin agus bia á ullmhú
- Ná bíodh cuirtíní ná aon ábhar eile inlasta gar don sorn
- Caithfidh scoilt agus scagaire glan a bheith sa triomadóír éadaí (gan líonolann á bunú)
- Múch téitheoirí so-iompair muna mbíonn éinne sa tseomra agus arís roimh dhul a luí
- Bíodh na téitheoirí céanna ar a laghad trí throigh amach ó aon ábhar inlasta.  Ná cuir éadaí ag triomú anuas orthu ná in aice leo. 
- Seiceáil an Coire Ola agus bain triail as in aghaidh na bliana
- Seiceáil agus glan an simléar faoi dhó in aghaidh na bliana
- Roimh dhul a luí 
    dún na doirse 
    múch fearais leictreacha (ach amháin na cinn – mar chuisneoir, a bhíonn déanta le bheith ar siúl go ceann i bhfad) 
    cuir sciath os comhair tinteáin
    ná bíodh an t-inneall níocháin ar siúl thar oíche
    múch téitheoirí so-iompair
    múch go hiomlán coinnle agus toitíní
    bíodh teacht ag cách ar eochracha doirse agus funneog

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image