Roinn na Seirbhísí Uisce

Section Water

Sa Roinn Seirbhísí Uisce tá dhá rannóg:

(a)    An Rannóg Oibríochta Seirbhísí Uisce  a bhíonn ag plé le scéimeanna uisce agus séarachais reatha a oibriú is a chothabháil, leis an gClár Uisce Tuaithe, le Mionoibreacha Caipitiúla agus leis  an gClár um Chaomhnú agus Méadrú Uisce.  Táthar freagrach freisin as Reiligí agus as Leithris Phoiblí.
(b)   Rannóg Tionscnamh Caipitil na Seirbhísí Uisce a bhíonn ag plé le scéimeanna nua agus feabhsaithe idir uisce agus séarachais, go príomha tríd Clár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce.

Is é príomhról Roinn na Seirbhísí Uisce ná

(a)   Na dualgais reachtúla maidir le h-uisce a sholáthar de réir na gcaighdeán sna Rialacháin d’Uisce Óil a chomhlíonadh agus na scéimeanna uisce is fuíolluisce a choimeád ar an gcaighdeán cuí. Is í an Rannóg Oibríochta go príomha a bhíonn freagrach as an méid sin.

(b)   An soláthar uisce agus bonneagar fuíolluisce a fheabhsú sna ceantair a bhíonn go mór faoi bhrú forbartha  agus/nó comhshaoil de.  Is í an Rannóg Tionscnamh Caipitil go príomha a bhíonn freagrach as an méid sin.

Section Water

 Tá an dá rannóg ar oscailt ó 9.00am go 5.00pm, Luan go hAoine, am lóin san áireamh

 

 Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Uisce (Aonad Caipitil)
Lárionad Seirbhísí Oileán Ciarraí
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Ciarraí
Fón: 066-7163444.
Rphost: watercapital@kerrycoco.ie

agus

Seirbhísí Uisce (Oifig Cúraim Uisce)
Áras an Chontae
Ráth Teas,
Trá Lí
T. 066)7183503
F. (066)7181639
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image