Eolas ar Chaighdeán Uisce Óil

De réir Rialachán na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil)(Uimh.2) 2007 (I.R. Uimh. 278 de 2007) tá sé de dhualgas ar Chomhairle Contae Chiarraí monatóireacht a dhéanamh ar Chaighdeán uisce óil i ngach soláthar uisce faoina cúram. 

Leagann na rialacháin síos luach ar na paraiméadar monatóireachta do na hÚdaráis Seirbhíse Uisce go léir (Comhairle Contae Chiarraí san  áireamh) chun na caighdeáin chuí san uisce óil a bhaint amach.

Tá sé de dhualgas freisin ar Chomhairle Contae Chiarraí na taifid is déanaí ar Thorthaí Monatóireachta Uisce Óil a choimeád agus a chur ar fáil don phobal.

Tuairiscí Iniúchta EPA

Torthaí Monatóireachta Uisce Óil

Fógraí Sáraithe Chomhairle Contae Chiarraí chuig an EPA

Tuairiscí EPA ar Sholáthar agus ar Chaighdeán Uisce Óil in Éirinn

Treoir ó Chomhairle Contae Chiarraí ar na srianta úsáide ar Sholáthairtí Uisce Poiblí 

Reachtaíocht

Fuíolluisce

Cad tá i do chuidse Uisce?

Treoir GWS do na paraiméadair
(Size: 571 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image