Torthaí Monatóireachta Uisce Óil

Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu. Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil nó le haghaidh fadhb le ceann ar bith díobh seo a thuairisciú:

  • ·Soláthar uisce
  • ·Cáilíocht an uisce
  • ·Fuíolluisce

Déan teagmháil le hUisce Éireann ar cheann ar bith de na bealaí seo a leanas:

Gréasán: www.water.ie/water-supply/water-quality

Twitter: @IrishWater
Teileafón: 1850 278 278
Minicom: 1890 378 378 (do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil trealamh minicom acu)
Seoladh Poist: Uisce Éireann, Bosca OP 860, Oifig Sheachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí

Torthaí Monatóireachta Uisce Óil 2013
(Size: 239 KB)

Torthaí Monatóireachta Uisce Óil 2012
(Size: 608 KB)

Torthaí Monatóireachta Uisce Óil 2011
(Size: 65 KB)

Torthaí Monatóireachta Uisce Óil 2010
(Size: 74 KB)

Torthaí Monatóireachta Uisce Óil 2009
(Size: 231 KB)

Torthaí Monatóireachta Uisce Óil 2008
(Size: 253 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image