Tuairiscí EPA ar Sholáthar agus ar Chaighdeán Uisce Óil in Éirinn

Foilsíonn An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil Tuairiscí Bliantúla ar Sholáthar agus ar Chaighdeán Uisce Óil in Éirinn mar a bhfaightear torthaí ó gach Údarás Seirbhíse Uisce, Comhairle Contae san áireamh.

Tá sleachta as na tuairiscí úd maidir le  Comhairle Contae Chiarraí ar fáil anso thíos:

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Tuairisc 2011
(Size: 157 KB)

Tuairisc 2010
(Size: 70 KB)

Tuairisc 2008-2009
(Size: 163 KB)

Tuairisc 2007-2008
(Size: 1,027 KB)

Tuairisc 2006-2007
(Size: 989 KB)

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh.2) 2007 - Lámhleabhar d’Údaráis Seirbhíse Uisce ar chur i bhfeidhm na Rialachán um Sholáthar Uisce Poiblí. 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image