Tuairiscí Iniúchta EPA

De réir Rialachán na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil)(Uimh.2) 2007 (I.R. Uimh. 278 de 2007) tá de dhualgas ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA), mar údarás maoirseachta ar an soláthar iomlán uisce poiblí, iniúchadh a dhéanamh ar an soláthar céanna, lena gcinntiú go gcloíonn gach Údarás Seirbhíse Uisce, Comhairle Contae Chiarraí san áireamh, leis na Rialacháin.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Tuairiscí Iniúchta EPA 2011

Tuairiscí Iniúchta EPA 2010

Tuairiscí Iniúchta EPA 2009

Tuairiscí Iniúchta EPA 2008

Tuairiscí Iniúchta EPA 2007

Tuairiscí Iniúchta EPA 2006

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image