Caomhnú Uisce

Cuireann rogha slí bheatha agus méadú pobail brú leanúnach ar an soláthair uisce. Cothaíonn an méadú ar éileamh fadhbanna, rud a chuireann le na deacrachtaí chun foinsí nua uisce den chaighdeán is airde a aimsiú. Tá céimeanna tógtha ag Comhairle Chontae Chiarraí le na tionscnaimh seo thíos chun úsáid ár bhfoinsí uisce reatha a dhéanamh níos éifeachtaí

• Tionscnamh Caomhnaithe Uisce
• Tionscnamh Méadraithe Uisce

Tionscnamh Caomhnaithe Uisce
Is é an Caomhnú Uisce an réamh-ghníomh is lárnaí i mbainistiú uisce, áit a chuirtear béim ar sceitheanna a smachtú agus deireadh a chur le cur amú uisce. Is acmhainn nádúrtha teoranta agus luachmhaire é an t-uisce agus caithfear é a úsáid i slí éifeachtach. Más féidir sceitheanna sa chóras poiblí a smachtú agus deireadh a chur le cur amú uisce, beimid in ann costas cóirithe uisce agus leictreachais a laghdú.

Cabhraíonn iarrachtaí caomhnaithe uisce leis an Infheistíocht Caipitil sna Seirbhísí Uisce a chosaint chomh maith.

Thosnaigh an Tionscnamh Caomhnaithe Uisce i 2005 le ceadú €2.8m ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. B’é chéad chuspóir an tionscnaimh ná réamh-ghnímh éifeachtacha a chur ar bun chun uisce a bhainistiú. Fé láthair, tá foirne sainiúla ag obair ar sceitheanna uisce a aimsiú agus a dheisiú.

Déanann an tionscnamh iarracht, chomh maith, sceitheanna agus cur amú uisce a laghdú tríd an brú sa príomhlíonra a bhainistiú, éileamh custaiméirí tí a laghdú agus modhanna a chur in áit chun an t-éileamh ar uisce a laghdú. Is obair leanúnach í seo.

Méadrú Uisce
De réir Polasaí Praghsála Uisce an Rialtais is gá méadar a chur ar uisce gach custaiméir tráchtála ó 2007 amach. Tá foireann tionscnaimh curtha le chéile chun an Méadrú Uisce a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm i gCiarraí.

Tugadh teicneolaíocht isteach ar fud an chontae chun an méadar a léamh as a stuaim féin mar chuid den tionscnaimh. Tá feabhas dá bharr ar éifeacht léitheoireachta na méadar agus ar an méid eolais atá ar fáil.

Tá gach dealramh ann go mbeidh laghdú ag teacht ar úsáid agus ar chur amú uisce de bharr na méadar nua, rud a chabhróidh leis an Tionscnamh Caomhnaithe Uisce mar atá luaite thuas. Táimid ag súil go gcabhróidh an tionscnamh leis an éileamh ar sholáthar uisce a shásamh nuair atá an t-uisce gann ag amanna criticiúla, agus le seirbhísí uisce a chur ar fáil do chustaiméirí nua.

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image