Fuíolluisce

Tá Comhairle Contae Chiarraí tar éis iarratas a sheoladh chuig an GCC (EPA) ar Cheadúnais um Dhiúscairt Fuíolluisce do na hIonaid Chóireála Fuíolluisce go léir i gContae Chiarraí.

Trín gClár Cumarsáide agus Feasachta Poiblí (PACP) cuirtear eolas ar fáil don phobal faoi chomhlíontacht aon Ionaid dá Cheadúnas um Dhiúscairt Fuiolluisce.  Is féidir an comhad Feasachta Poiblí a fheiscint do gach ceann de na hionaid a fuair Ceadúnas um Dhiúscairt Fuíolluisce san Oifig Seirbhísí Uisce, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí idir 9.00r.n. agus 5.00i.n. ó Luan go hAoine, am lóin san áireamh.

Nó más fearr leat, cliceáil led thoil ar ainm na  ionaid anso thíos chun teacht ar shonraí comhshaoil:

Cill Airne

Trá Lí

An Daingean

Baile an Bhuinneánaigh

Oileán Ciarraí

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image