Uisce Tuaithe

Is í Comhairle Contae Chiarraí a riarann an Clár Uisce Tuaithe i bpáirt agus le maoiniú ón Roinn Comhshaoil agus trí chúnamh deontais ón gclár náisiúnta CLÁR (atá riartha ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta).
Faoin gClár Uisce Tuaithe tá na Scéimeanna Deontais seo a leanas:


A – Deontas do Sholáthar Uisce Tí Aonair


Is féidir le húinéirí tí deontas a fháil chun uasghrádú a dhéanamh ar an soláthar, má tá siad ag brath ar sholáthar uisce príobháideach nach mbíonn sásúil idir chaighdeán agus méid.


B – Deontas do Ghrúpscéimeanna Uisce agus Fuíolluisce:

  • Deontais chun Grúpscéim Uisce nó Séarachais a thógaint
  • Deontais chun Grúpscéimeanna a Athnuachan sula dtógfaidh an Chomhairle ar lámh iad
  • Deontais do Scéimeanna Beaga Séarachais agus Uisce Poiblí


C – Fóirdheontais do Ghrúpscéimeanna Soláthar Uisce


Bronntar an deontas úd ar Iontaobhaithe Grúpscéimeanna Soláthar Uisce. Fóirdheontas is ea é ar na costais reatha a bhaineann le soláthar do thomhaltóirí tí trí ghrúpscéimeanna príobháideacha uisce ó fhoinsí soláthair idir phoiblí agus príobháideach. Anso i gCiarraí, baineann an scéim deontais úd le thart ar 189 gcinn de ghrúpscéimeanna.


Go dtí seo, forbraíodh 324 ghrúpscéim i gCiarraí. Astu san, ghlac Comhairle Contae Chiarraí le 193 mar mhuirear agus iad féin anois á gcothabháil.

Foirmeacha Chlár Uisce Tuaithe

Soláthar Príobháideach Uisce a chomieád sábháilte
(Size: 1,837 KB)

EPA/HSE - Eolas Tobair Príobháideach
(Size: 1,003 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image