Fáilte go ‘n Roinn Tithíochta

Tá Oifigí na Roinne Tithíochta suite in Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí.Section Housing

‘Sé aidhm Roinn Tithíochta na Comhairle Contae ná a chinntiú go bhfuil tigh cónaithe oiriúnach ag gach teaghlach ar phraghas nó ar chíos réasúnta. Chun é seo a dhéanamh cuirimid tithe ar fáil ar cíos do dhaoine nach bhfuil lóistín acu agus tugaimid iasachtaí nó deontais do dhaoine lena dtithe a cheannach nó a fheabhsú.

Deineann an Chomhairle gach iarracht scéimeanna na Roinne Tithíochta a fhógairt ach sin ráite, is faoin duine féin é an chéad teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle. Éinne a bhfuil suim acu i seirbhísí na Roinne Tithíochta, ba cheart dóibh dul i dteagmháil leis an Roinn ag Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí. Bíonn foirm le líonadh agus próiseas iarratais i bhformhór na scéimeanna. Deineann Comhairle Contae Chiarraí gach iarracht forbairt inbhuanaithe agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn in ár gcuid oibre.

Tá An Roinn Tithíochta oscailte óna 9.00rn go 5.00in, Luan go hAoine, am lóin san áireamh.

 

 ‌

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image