Áitribh ar léas

Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Rialtas do na hÚdaráis Áitiúla agus do ghrúpaí tithíochta ceadaithe chun áitribh a thógáil ar léas nó ar cíos ó úinéirí príobháideacha. Cuirfear na háitribh seo ar fáil do dhaoine nach acmhainn dóibh cóiríocht oiriúnach a aimsiú dóibh féin.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Foirm Iarratais
(Size: 105 KB)

D'Áitreabh a chur ar Léas
(Size: 766 KB)

Leabhrán Eolais ón nGníomhaireacht Tithíochta
(Size: 125 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image