Deontas chun Tigh a chur in oiriúint do Dhaoine fé Mhíchumas

Tá an Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine fé Mhíchumas ar fáil le cabhrú le hoibreacha a dhéanamh atá riachtanach go réasúnta chun críocha teach a dhéanamh níos oiriúnaí le cóiríocht a thabhairt do dhuine fé mhíchumas a bhfuil máchail fhisiceach, lagú céadfach, lagú sláinte meabhrach nó lagú intleachtach marthanach air nó uirthi.  Áirítear ar na cineálacha oibreacha atá ceadaithe faoin scéim rampaí rochtana, áiseanna leithris thíos staighre, ardaitheoirí staighre, cithfholcadáin inrochtana, athruithe le rochtain cathaoireach rothaí a éascú, méadaithe, agus aon oibreacha eile a meastar go bhfuil siad riachtanach go réasúnta le cóiríocht a thabhairt do dhuine fé mhíchumas.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

N3 HGD Deontas chun Tigh a chur in oiriúint do Dhaoine fé Mhíchumas
(Size: 80 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image