Scéim Cóiríochta Cíosa

Bileog Eolais do Thiarnaí Talún

Cúlra
Is tionscnamh nua rialtais í an Scéim um Chóiríocht Cíosa (RAS) a tugadh isteach chun freastal ar riachtanais chóiríochta dhaoine a bhfaigheann forlíonadh cíosa, níos mó ná 18 mí de ghnáth, agus a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarma orthu (níl mic léinn, iarrthóirí tearmainn nó neamh-náisiúnaigh eile nach bhfuil cead acu fanacht go buan sa stát san áireamh).
Tá an scéim á riaradh ag na húdaráis áitiúla ar mhaithe le foinse bhreise cóiríochta cíosa ardleibhéil a chur ar fáil do dhaoine incháilithe, mar freagairt ó na h-údaráis áitiúla chun riachtanas tithíochta fadtéarma a fheabhsú.

Sonraí Teagmhála:
Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS),
Comhairle Contae Chiarraí,
Seomra 30,
Áras an Chontae,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.
Fón. 066-7183855
Facs 066-7183612
Rphost: ras@kerrycoco.ie

Breis Sonraí

Bileog Eolais do Thiarnaí Talún
(Size: 105 KB)

Bileog Eolais do Thionónta
(Size: 79 KB)

Foirm Iarratais
(Size: 83 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image