Bailte & Sráidbhailte

Tá réimse leathan cóiríochta i dTrá Lí; ta bialanna, siúlóidí, foirgintí stairiúla agus conláistí atá oirúnach ó cheann ceann na bliana mar Mhúsaem Chontae Chiarraí, Muileann Gaoithe Chathair Uí Mhóráin, an Aquadome, Ionad Spóirt & Fóillíochta Chiarraí, Bá Thrá Lí, an tIonad Bogach agus an Téatar Dúchais Náisiúnta Siamsa Tíre.  Ná deinimis dearmad ar cheann de na féilte idirnáisiúnta is sia siar atá againn, Rós Thrá Lí.

www.tralee.ie

www.roseoftralee.ie

www.traleesportscomplex.ie

Tralee Image

Is féidir dul thart i bhfruilcharr chun féachaint ar radhairc Cill Airne, mar a gcuirfear fáilte romhat gan dabht – téir go Tigh Mhuc Rois, Mainistir Mhuc Rois, Caisleán an Rois, Eas Torc, Oileán Inis Faithlinn nó bí ag imirt gailf, ag iascaireacht nó ag rothaíocht.

www.killarney.ie

www.killarneynationalpark.ie

www.destinationkillarney.ie

Killarney

Is i Lios Tuathail atá an stair, an oidhreacht , na scéalta agus na húdair.  Siúl thart fan mbaile oidhreachta seo agus ‘ól cupán tae’ i dtábhairne cáiliúil John B Keane.  Más spéis leat na leabhair agus an scríbhneoireacht caithfir teacht go dtí Seachtain na Scríbneoirí nuair a bhíonn móran ceardlanna ar bun, mar shampla ceardlanna amhrán agus scríobh gearrscéalta.

www.listowel.ie

www.writersweek.ie

www.foodfair.ie

Listowel

Baile álainn cois farraige is ea Baile an Bhuinneánaigh, tá caisleáin, galfchúrsaí ar chaighdeán domhanda, faillte is uaimheanna, tránna gainimh, siúlóidí ar bharr faille, féilte agus Fáilte Uí Cheallaigh.

www.ballybunion.ie

Ballybunion

I nDaingean Uí Chúis tá bialanna, caifí, siopaí leabhar suimiúla, siopaí bronntanas, muiríne beomhar, dánlanna, fuinneoga gloine daite, sipsreanganna, fallaí dreaptha maraon le turais bháid chun an áitritheoir is cáiliúla, Fungi, a fheiscint.

www.dinglepeninsula.ie

 Dingle

 

Is é An Neidín an t-aon baile mór pleanálta i gCiarraí.  Áit iontach í do na heolaithe bia mar a bhfuil réimse éagsúil bialanna, caifí agus margaí feirmeoireachta.  Tá fuílleach táirgí áitiúla de dhéantús na háite mar shampla seacláid lámhdhéanta.

www.kenmare.ie

Kenmare

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image