Cuspóirí an Aonaid

Bunaíodh an tAonad Forbairt Turasóireachta & Bonneagar Ailtireachta i 2014 chun  forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn i gContae Chiarraí  trí thionscal éagsúil inmharthana turasóireachta a chruthú i bpáirt  agus ag comhoibriú le Fáilte Éireann agus le turasóireacht áitiúil.  Tá sé i gceist tionscadail nua turasóreachta a bhunú agus an bonneagar atá cheana féin ann a fheabhsú chomh maith le caighdeán sásúil comhshaoil a chinntiú don phobal is do chuairteoirí araon.

Príomhréimse fáis is ea an earnáil turasóireachta ar bhonn náisiúnta agus áitiúil agus is ansiúd atá an mianach fáis is mó i láthair na huaire.  Meallann Ciarraí 1.5 milliún cuairteoirí in aghaidh na bliana agus féadfaimid cur leis an méid sin; cuirfear leis an teacht isteach agus le fostaíocht san earnáil san am céanna.

Faoi láthair tá an tAonad Turasóireachta agus Fóram Ceann Scríbe Ciarraí ag ullmhú Plean Straitéis agus Gníomh do Thurasóireacht Chiarraí chun tacú leis na haidhmeanna úd ar fad agus meastar go mbeidh sé sin réidh faoi dheireadh mí Meán Fómhair 2015.   

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image