Oidhreacht Ailtireachta & Seandálaíocht

Ainmníodh Ciarraí as sliocht Ciar (ciar-aighe). Táthar ag teacht go Ciarraí le breis is 7000 bliain agus tá lorg méar na lonnaitheoirí luatha le feiscint ar thírdhreach garbh an chontae.  Téir ag siúl ar na cnoic agus féach ar thuamaí is ar chomharthaí deasghnátha ón gCré-Umhaois nó ón Aois Neoiliotach nó tabhair cuairt ar mhainistir nó ar chaisleán Meánaoiseach suite ar na machairí.  Tá rud éigin ansiúd do chách.  I ndáirire níor baineadh leis na réigiúin Uíbh Ráthaigh ná Béarra ó tógadh na cairn reilige san Aois  Neoiliotach is sa Chré-Umhaois.  Tógadh ailínithe agus ciorcail chloiche do sheasúir na bliana agus do ghluaiseacht na gréine is na gealaí.  I gCorca Dhuibhne tá flúirse cóilíneachtaí beaga luatha eaglasta chomh maith le díthreabha mar a dtéadh manaigh ag éalú ón ndomhan ábhartha agus ag guí chun Dé.  Fianaise ar stair mheánaoiseach an chontae is ea Ciarraí Thuaidh mar a bhuil machairí, droimneacha, ráthanna, caisleáin is mainistreacha.

gallarus fort

Aireagal Gallaras                                                              Dún na Stéige

Collis Sandes barracks

Is aoibhinn le cuairteoirí na séadchomharthaí mar mhainistir Sceilg Mhichíl, na hiarsmaí Méasailiotacha ag Cuas an Fhirtéaraigh i gCorca Dhuibhne, Dún na Stéige gar do Chathair Saidhbhín, na dúnta rosa Cathair Conraoi ar an gCom agus Dún an Óir in Ard na Caithne, Aireagal Gallaras gar do Bhaile an Fhirtéaraigh agus Clogás Ráth Tuaidh ar an mBaile Dubh gar do Lios Tuathail.  Sin iad na hiarsmaí is suntasaí i measc na gcéadta eile ar fiú féachaint orthu.

www.irisharchaeology.ie

www.museum.ie

www.kerrygems.com

www.gokerry.ie

www.kerrymuseum.ie

 

 

 

 

 

Maidir le hoidhreacht ailtireachta is contae saibhir é Ciarraí agus tuigtear dá réir saol, stair agus cultúr na ndaoine.  Tógtar ceann go háirithe den líon mór foirgintí traidisiúnta a mhaireann i gcónaí.  Mar shampla chítear droichid, stáisiúin traenach ón 19úAois, tithe na ndaoine idir bheag is mór, eaglaisí, scoileanna, tithe tuaithe, muileann gaoithe, tithe ceann tí, tithe cúirte chomh maith le foirgintí suntasacha tráchtála agus mórán eile.

 

Tigh Collis Sandes, Trá Lí                                  Seanbheairic RIC, Cathair Saidhbhín

Tabhair cuairt ar Thigh is ar Lóiste Mhuc Rois agus ar Lóiste An Dianaigh i gCill Airne, ar Ardeaglais Ard Fearta, ar an Seanbheairic RIC  i  gCathair Saidhbhín (ionad oidhreachta atá anois ann).  I séipéal Naomh Eoin sa Daingean chífidh tú gloine daite Harry Clarke sa Díseart, féach ar www.diseart.ie  Is suimiúil iad leis an dá eaglais San Shéamais i gCill Orglan agus Naomh Eoin i Lios Tuathail.  Tá breis eolais ar ailtireacht Chiarraí ag  www.buildingsofireland.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image