Tionscnaimh Thurasóireachta & Tionscadail

Tá an tAonad Forbairt Turasóireachta agus Bonneagar Ailtireachta i gComhairle Contae Chiarraí freagrach as na háiseanna seo a leanas a bhainistiú.

Ionad Bogach Bá Thrá Lí
Tá túr breathnadóireachta anso atá 20 méadar ar airde; tá taispeántas fiadhúlra, turas treoraithe báid, gníomhaíochtaí spórt uisce ar an loch chomh maith le bialann cois locha.  Is fiú go mór dul chuig an ionad úd má tá tú i dTrá Lí.  Tá falla dreaptha agus clós súgartha do leanaí beaga á bhforbairt ann freisin.

www.traleebaywetlands.org

 Wetlands

Muileann Gaoithe Chathair Uí Mhóráin
Sráidbhaile atá píosa beag thiar ó Thrá Lí is ea Cathair Uí Mhóráin mar a bhfuil an túr muilinn is airde san Eoraip a tógadh am éigin tar éis 1800.  Struchtúr lárnach anois is ea an muileann gaoithe seo laistigh de láthair turasóirí mar a bhfuil ionad cuairteoirí, siopa agus taispeántas samhlacha bóithre iarainn.   

Windmill

 

Teach Solais & Muiríne An Fhianait
Beidh taithí muirí difriúil ar fad ag an gcuairteoir a thagann go dtí An Fhianait.  Tá trá álainn sábhálta agus clós súgartha chomh maith le bialanna, caifí agus tábhairní.  Bíonn turas bád a mhaireann 20 neomat trí thírdhreach aoibhinn go dtí An Oileán Mór agus cuirfear eolas ar an scéal iontach suimiúil a bhaineann le  Teach Solais an Fhianait.  

 Lighthouse

 

Músaem Chontae Chiarraí
Tá Músaem Chontae Chiarraí, mar a bhfuil léargas ar chultúr is ar oidhreacht Chiarraí, suite i Halla an Ághasaigh i lár Thrá Lí.  Tá Taithí Meánaoiseach ann; cruthaítear radhairc, fuaimeanna agus bolaithe an ré úd istigh i mbaile mór réalaíoch.  Tá gailearaí buan ann mar a léirítear stair is seandálaíocht maraon le láthair mórthaispeántas a bhíonn ar siúl ó am go chéile.  Bhronn An Chomhairle Oidhreachta agus Comhairle Músaem Tuaisceart Éireann an gradam Músaem na Bliana ar Mhúsaem Chontae Chiarraí sa bhliain 2009. 

Cliceáil ar www.kerrymuseum.ie

Ashe Hall

 

Ionad Spóirt & Fóillíochta Chill Airne
Láthair iontach is ea  í seo.  Tá linn 25 méadar 5 lána, linnte d’fhoghlaimeoirí is do leanaí beaga, giomnáisiam iomlán agus stiúideo aclaíochta, cúirteanna cispheil agus badmantain chomh maith leis an airéna spóirt is mó i gCiarraí.

Killarney Pool

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image