Uaireanta oscailte na Nollag

I rith na Nollag, beidh na hoifigí dúnta ó cúig a chlog ar an Aoine, Fiche aAon lá de Nollag go dtí naoi a chlog, Dé Luain, an tríocha haon lá de Nollaig. Beidh na hoifigí dúnta ar Lá na Bliana Nua agus ar oscailt arís ar an dara lá de Mí Eanair

I gcás éigeandála, féach ar na leathanach glasa, sa Leabhar Teileafón, 06, nó anseo

I gcás nach féidir leat teagmháil a dheanú, tá uimhir éigeandála ag obair i rith na Nollag. 087 2351847.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie