Údarás Áitiúil Aonair

Cuirfear deireadh le struchtúr na gComhairlí Baile de thoradh Acht Athchóirithe an Rialtais Áitiúil 2014. Ón 1ú lá Meitheamh 2014, tiocfaidh deireadh le Comhairlí Baile Thrá Lí, Cill Áirne agus Lios Tuathail de thoradh Acht Athchóirithe an Rialtais Áitiúil 2014.

Is í Comhairle Contae Chiarraí a chuirfidh seirbhísí agus gníomhaíochtaí na gComhairlí Baile ar fáil as seo amach.

Sin ráite, beidh an chuid is mó den ghnó agus idirbheartaíocht a bhí ar siúl sna Hallaí Baile fós ar siúl iontu. San áireamh anseo tá:

 • Íocaíochtaí ar Chíos Tithíochta
 • Iarratais ar Dheisiú Tithíochta (Cláraigh sna Hallaí Baile agus beidh Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chiarraí i dteagmháil leat)
 • Íocaíochtaí ar Fíneálacha Páirceála
 • Iarratais ar Cheadúnais
 • Páirceála

Iarratais agus Fiosrúcháin maidir le:

 • Ceadúnais Oscailte  Bóithre
 • Ceadúnais Scafalra
 • Ceadúnais Crochta Clársconsa
 • Glanadh Sráideanna
 • Clóis Súgartha & Páirceanna Poiblí a chothú.
 • Maoir Thráchta
 • Maoir Scoile

 

Ní bheifear ag plé leis an ábhar seo leanas sna Hallaí Baile a thuilleadh, pléifidh Comhairle Contae Chiarraí go díreach leo ag Áras an Chontae nó i gceann d'oifigí seachtracha de chuid na Comhairle Contae.

 

 • Iarratais Phleanála
 • Forfheidhmiú Pleanála
 • Iarratais ar Thithe Sóisialta
 • Rátaí & Táillí Tráchtála
 • Suíomhanna Tréigthe

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie