Ráiteas Inrochtaineacht

Gealltanais Rochtana Chomhairle Contae Chiarraí
Tá Comhairle Contae Chiarraí tiomanta chun a chinntiú go gcuirfidh gach Roinn a gcuid seirbhísí ar fáil don bpobal ar fad agus go mbeidh daoine de gach cumais ábalta teacht ar na seirbhísí sin, ag an bpointe céanna agus sa tslí chéanna.
Cé go ndeineann Comhairle Contae Chiarraí gach iarracht ár gcuid seirbhísí a dhéanamh chomh inrochtana agus is féidir, tuigimid nach gcinnteoidh sin amháin teacht ar ár gcuid seirbhísí do gach éinne. De bharr sin, tá Oifigeach Rochtana agus Oifigeach Fiosrúcháin curtha ar fáil againn chun déileáil le ceisteanna a thagann aníos le linn soláthair ár gcuid seirbhísí nó d’éinne atá ag lorg cabhrach.
Má tá aon mholtaí nó eolas agat a mheasann tú gur cheart a chur in airde ar an suíomh idirlín, déin teagmháil linn ar an bhfón led’ thoil nó le na daoine atá luaite thíos.

Gearóid Ó Briain
Oifigeach Rochtana
066 - 7183514
gobrien@kerrycoco.ie

Sheila Broderick,
Oifigeach Fiosrúcháin
066 7183925
customerservices@kerrycoco.ie

Plean Gniomhaithe um Rochtain do Chach 2008-2015
(Size: 190 KB)

Acht Um Míchumas 2005

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image