Seirbhísí Gaeilge na Comhairle / Council Services through Irish

SEIRBHÍSÍ Ó BHÉAL

 • Ag freagairt an fóin
 • Cruinnithe Réamhphleanála
 • Cuntair Phoiblí
 • Oifigí Gaeltachta
 • Oifigigh eile

SEIRBHÍSÍ I SCRÍBHINN

 • Bileoga Eolais
 • Billí a íoc
 • Comhfhreagras
 • Cora Poist
 • Stáisiúnóireacht
 • Fógraí sna Nuachtáin
 • Foilseacháin
 • Foirmeacha
 • Logainmneacha Gaeltachta

COMHARTHAÍOCHT

 • Comharthaíocht i gcoitinne
 • Comharthaíocht sa Ghaeltacht
 • Logainmneacha Gaeltachta

 

EOLAS LEICTREONACH

 • Suíomhanna Idirlín
 • Na Meáin Shóisialta

 

GAELTACHT

 • Coinníoll Teangan ar Thithíocht
SPOKEN SERVICES

 • Answering the phone
 • Preplanning meetings
 • Public Counters
 • Gaeltacht Offices
 • Other officials

WRITTEN SERVICES

 • Information Leaflets
 • Bill Paying
 • Correspondence
 • Mail Shots
 • Stationaery
 • Newspaper Adverts
 • Publications
 • Forms
 • Gaeltacht Placenames

SIGNAGE

 • Signage in general
 • Gaeltacht Signage
 • Gaeltacht Placenames

 

ELECTRONIC INFORMATION

 • Websites
 • Social Media

 

GAELTACHT

 • Language Clause on Housing
Contact Us

Oifig na Gaeilge,
Áras an Chontae, Rathass,
Tralee,
Co. Kerry.
T. 066/718 3532
F. 066/718 3613
Email: gaeilge@ciarrai.ie

Translate »