Corparáideach

Léiríonn Scéimeanna Gaeilge Chomhairle Contae Chiarraí an tslí go dtógaimid ar ár gcuid seirbhísí ó bhliain go bliain chun a chinntiú go gcuirtear seirbhís poiblí níos fearr ar fáil trí Ghaolainn. Tá dualgas reachtúil ar gach rannóg sa Chomhairle na Scéimeanna Gaeilge agus na rialacháin éagsúla in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chur i gcrích.
I dteannta sin, is cuspóir éigeantach de Phlean Forbartha an Chontae an Ghaolainn a chosaint agus a chur chun cinn sa Ghaeltacht de réir Alt 10(2)(m) den Acht um Phleanáil agus Forbairt (leasú), 2010.

Kerry County Council’s Scéimeanna Gaeilge outline the way we build on our services, year on year to ensure better availability and a higher standard of public service through Irish. All sections of Kerry County Council have a statutory duty to implement our Scéimeanna Gaeilge and the various regulations of the Official Languages Act, 2003.
Also, the protection of Irish in the Gaeltacht is a mandatory objective of our development plan in accordance with Section 10(2)(m) of the Planning and Development (Amendment) Act, 2010.

Scéimeanna Gaeilge 
Scéim Gaeilge III, 2014-2017
Scéim Gaeilge II, 2010-2013
Scéim Gaeilge I, 2005-2008 

Acht na dTeangacha
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2011 
An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2004

Seirbhísí Gaeilge 

Dein teagmháil linn

Oifig na Gaeilge,
Áras an Chontae,
Ráth Teas,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.
066/718 3532
066/718 3791
[email protected]

Translate »